Meteen naar de inhoud

kosten, vergoeding, betaling

 

Samenvatting van deze pagina: 

 • Als je een verwijsbrief voor Specialistische GGZ hebt, wordt de factuur sowieso vergoed vanuit je basisverzekering.
 • Behandeling bij Nienke Stienstra geldt als erkende, niet-gecontracteerde zorg en wordt afhankelijk van je basisverzekering voor 60% – 100% vergoed.
 • Vergoedingen voor 2022 vind je hier en voor 2023 vind je ze hier. Let op, dit overzicht is samengesteld door psychologen t.b.v. de duidelijkheid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Met name is het de vraag of het wel klopt dat de restitutie-polissen van CZ en IZZ(CZ) 100% vergoeding geven. 
 • Sommige zorgverzekeraars eisen dat je toestemming vraagt voor behandeling.
 • Je eigen risico wordt door de zorgverzekeraar verrekend.
 • Je dient de factuur zelf in bij je zorgverzekeraar en voldoet de factuur ook zelf aan Nienke Stienstra.

 

Behandeling met of zonder verwijsbrief
Als je een verwijsbrief hebt voor Specialistische GGZ, is de factuur sowieso declarabel. De eisen die aan een verwijsbrief worden gesteld heb ik hier op een rijtje gezet.

Het is mogelijk om in behandeling te komen zonder verwijsbrief. Echter, je kan dan de factuur niet declareren bij je zorgverzekeraar.

 

Machtiging
Sommige zorgverzekeraars eisen dat je voorafgaand aan je behandeling een machtiging hiervoor vraagt. Ik heb nog niet meegemaakt dat zo’n aanvraag werd afgewezen. Informeer wel tijdig bij je zorgverzekeraar hiernaar. Wanneer je dit niet doet en na verloop van tijd toch een factuur indient, zal deze worden afgewezen. Je dient deze dan zelf op te brengen!

 

Kosten van behandeling
Vanaf 1 januari 2022 worden in de GGZ de tarieven gerekend volgens het ‘Zorgprestatiemodel’. Meer informatie voor cliënten staat in deze Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.

Alle tarieven en procedures van het Zorgprestatiemodel zijn door de overheid vastgesteld.

Elk contactmoment wordt afzonderlijk gefactureerd. Onder een contactmoment wordt onder meer verstaan: Een gesprek op de praktijk, een telefonisch gesprek, maar ook b.v. mailcontact.

De volgende variabelen zijn relevant voor de vaststelling van het tarief:

 • De duur van het contact
 • De aard van het contact: diagnostiek of behandeling
 • De complexiteit van de problematiek en de geleverde zorg: hoog of laag tarief

Rekenvoorbeeld: Als je basisverzekering 100% van de factuur vergoedt, dan heb je geen kosten aan een behandelgesprek. Bij een vergoeding van 90% kost een behandelgesprek van 45 minuten ongeveer 17,50 euro. Bij een vergoeding van 80% wordt het ongeveer 35 euro, enzovoort.

duur behandeling
laag tarief
diagnostiek
laag larief
behandeling
hoog tarief
diagnostiek
hoog tarief

0 – 15 min

€ 37,36 € 46,99 € 47,25 € 60,61

15 – 30 min

€ 66,70 € 81,02 € 83,69 € 103,38

30 – 45 min.

€ 114,16 € 135,37 € 140,49 € 167,85

45 – 60 min.

€ 162,21 € 189,47 € 198,69 233,18

60 – 75 min.

€ 191,83 € 216,23 € 236,41 € 268,31

75 – 90 min.

€ 235,89 € 263,10 € 290,92 € 326,74

90 – 120. min.

€ 288,31 € 322,80 € 355,44 € 400,69
Vanaf 120 min. € 422,88 € 463,40 € 522,91 € 577,63

 

Hieronder vind je de tarieven van een vrijgevestigd psychiater in het ZorgPrestatieModel op een rijtje gezet. Nogmaals, afhankelijk van je basisverzekering wordt tot 100% van deze tarieven vergoed.

De overheid heeft het nodig gevonden om speciaal voor psychiaters twee verschillende sets tarieven op te stellen. Het ‘hoge tarief’ en het ‘lage tarief’. Helaas zijn de richtlijnen van de overheid niet eenduidig wanneer het ‘lage’ of het ‘hoge’ tarief dient te worden gerekend. Dit is ook niet in alle gevallen voorafgaand aan de behandeling met zekerheid te bepalen.

Door psychiaters zijn inmiddels criteria voorgesteld aan de hand waarvan kan worden bepaald of het hoge of het lage tarief kan worden gerekend.
Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) werd deze handreiking rondgestuurd.
Voor meer informatie zie ook deze website van vrijgevestigde psychiaters: www.zgpaanzet.nl.

Het hoge tarief is o.m. van toepassing bij medicamenteuze behandeling in combinatie met psychotherapeutische gesprekken.

 

 

Vergoeding van behandeling

 • GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het maakt dus voor de vergoeding van de factuur niet uit of je een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Uitsluitend je basisverzekering is relevant voor de hoogte van de vergoeding.
 • Nienke Stienstra is ermee gestopt contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Behandeling binnen zijn praktijk geldt daarom als ‘niet-gecontracteerde zorg’.
 • De hoogte van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg verschilt per basisverzekering (polis). Sommige polissen vergoeden de factuur volledig (100%), andere vergoeden een deel (tussen de 60-100%). Via deze links vind je voor 2022 en voor 2023 welke polis welk percentage van de factuur vergoedt bij niet-gecontracteerde zorg. Let op, dit overzicht is samengesteld door psychologen t.b.v. de duidelijkheid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Met name is het de vraag of het wel klopt dat de restitutie-polissen van CZ en IZZ(CZ) 100% vergoeding geven. 
 • Het deel van de factuur dat de verzekeraar niet vergoedt, komt voor de rekening van de cliënt.

 

 

Betaling van de factuur
De financiële afhandeling van niet-gecontracteerde zorg verloopt anders dan bij gecontracteerde zorg. Nienke Stienstra biedt niet-gecontracteerde zorg. De betaling van de kosten van behandeling verloopt daardoor als volgt:

 • Elke maand wordt een verzamelfactuur opgesteld. Deze ontvang je per post of per mail thuis.
 • Om vergoeding te ontvangen dien je de factuur zelf te declareren bij je zorgverzekeraar.
 • Het bedrag op de factuur maak je over naar Nienke Stienstra. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur.
 • De termijn voor betaling is 1 maand na ontvangst van de factuur. Zorgverzekeraars storten meestal binnen 10 dagen na declaratie hun vergoeding op je rekening.
 • Het zorgprestatiemodel werd ingevoerd op 1 januari 2022, maar was op dat moment nog niet gereed voor facturatie. Hierdoor kan pas vanaf eind mei of zelfs pas vanaf begin juni 2022 gefactureerd gaan worden voor behandelcontacten vanaf 1 januari 2022.

 

Annuleren
Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan een gesprek. Voor het het niet nakomen van een afspraak of annulering binnen 24 uur wordt 50 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar.

 

Waarom niet-gecontracteerde GGZ-zorg?
Contract-vrij werken maakt het mogelijk om samen met cliënten te blijven bepalen hoe lang een behandeling duurt. De aandacht kan bovendien gericht bijven op de kwaliteit van de zorg, niet op de administratie. Zie ook een artikel van de consumentenbond hierover, gepubliceerd december 2016 maar onveranderd actueel. Op de website de contractvrije psycholoog.nl kan je meer lezen over de afwegingen van psychiaters en psychologen om niet-gecontracteerd te werken.

 

Wat is het verschil tussen gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg?
Bij gecontracteerde zorg heeft de behandelaar een contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de client. De behandelaar declareert direct bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt vervolgens deze factuur aan de zorgverlener. De client heeft doorgaans geen kosten aan de behandeling, behalve de verrekening van het eigen risico door de zorgverzekeraar. De behandelaar wordt op straffe van boetes gedwongen zijn praktijkvoering te voegen naar de eisen van de zorgverzekeraar. Niet iedereen ervaart deze eisen als een stimulans van de kwaliteit van zorg. Daarbij staan sommige zorgverzekeraars aan de behandelaar slechts enkele kortdurende behandelingen toe per jaar.

Bij niet-gecontracteerde zorg heeft de behandelaar geen contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt declareert zelf de factuur bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt een percentage van de factuur aan de cliënt. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis van de cliënt. Het deel dat niet wordt vergoed, wordt door de cliënt zelf opgebracht. De factuur wordt door de cliënt zelf betaald aan de behandelaar.

 

Wat is het verschil tussen een natura-, restitutie- of gecombineerde polis?

 • Een polis is ofwel een natura-polis, een restitutie-polis, of een gecombineerde polis.
 • Bij niet-gecontracteerde zorg hangt de hoogte van de vergoeding samen met het type polis. Bij een natura-polis wordt minder vergoed dan bij een restitutie-polis. De hoogte van vergoeding bij een combinatie-polis zit daar tussen in. De hoogte van de vergoeding ligt in alle gevallen tussen de 60-100% van de factuur.
 • Bij gecontracteerde zorg wordt de behandeling doorgaans tot 100% vergoed.

 

Kan ik overstappen naar een polis die de factuur 100% vergoedt?

 • Zorgverzekeraars hebben een aanname-plicht voor aanmelding voor een restitutie-polis.
 • Je kan aan het eind van elk jaar overstappen naar een restitutie-polis die je behandeling geheel vergoedt.

NB: Sommige polissen die 100% van de factuur vergoeden zijn goedkoper dan andere polissen die een lager percentage van de factuur vergoeden.

 

Wordt bij GGZ het eigen risico verrekend? 

 • Het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor GGZ.
 • Het eigen risico in de basisverzekering is 385 euro voor 2022.

 

Wat kenmerkt Basis GGZ?

 • De basis GGZ biedt ruimte voor een beperkt aantal sessies, maximaal ongeveer 10.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om te bepalen of hij je verwijst naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

 

Wat kenmerkt Specialistische GGZ?

 • De criteria voor verwijzing naar Specialistische GGZ zijn strenger dan voor verwijzing naar Basis GGZ.
 • Er is geen limiet gesteld aan het aantal sessies van een behandeling in het kader van Specialistische GGZ.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om te bepalen of hij je verwijst naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.
 • Het staat je vrij om met mij te overleggen of je in aanmerking komt voor Specialistische GGZ.

 

Kan ik een reiskostenvergoeding krijgen?
Vergoeding van reiskosten naar onze praktijk valt onder de basisverzekering. Bekijk voor meer informatie deze website van Zorginstituut Nederland.