Ga naar de inhoud

kosten, vergoeding, betaling

Samenvatting: 

 1. Therapie bij Nienke Stienstra geldt als niet-gecontracteerde GGZ.
 2. De vergoeding van de factuur door zorgverzekeraars verloopt steeds voorspelbaar en naar wens. Er wordt dan ook voldaan aan alle voorwaarden die zorgverzekeraars stellen voor vergoeding.  Zo wordt gerekend met de wettelijke tarieven (WMG tarieven).
 3. De factuur van Nienke Stienstra wordt voor 60% – 100% vergoed, afhankelijk van je basisverzekering.
 4. Als je polis de factuur voor 100% vergoedt, heb je vanzelfsprekend geen eigen kosten. Als de factuur voor 90% wordt vergoed, betaal je voor een behandelgesprek van een uur 25 euro zelf bij. Bij een vergoeding van 80% betaal je 50 euro zelf. Enzovoort.
 5. Welk percentage van de factuur wordt vergoed door welke basisverzekering vind je voor 2023 hier en voor 2024 hier*.
 6. Je eigen risico wordt door de zorgverzekeraar verrekend.
 7. Je declareert zelf de factuur bij je zorgverzekeraar en voldoet de factuur ook zelf aan Nienke Stienstra.

* Dit overzicht is samengesteld door vrijgevestigde zorgprofessionals. Het is weliswaar accuraat gebleken, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Behandeling met of zonder verwijsbrief
Als je een verwijsbrief hebt voor Specialistische GGZ, is de factuur sowieso declarabel. De eisen die aan een verwijsbrief worden gesteld heb ik hier op een rijtje gezet.

Het is mogelijk om in behandeling te komen zonder verwijsbrief. Echter, je kan dan de factuur niet declareren bij je zorgverzekeraar.

 

Machtiging (toestemming)

 • Het is een trend dat zorgverzekeraars van hun verzekerden verlangen dat ze bij de start van behandeling om een machtiging vragen. Dit geldt voor 2023 nog niet voor alle zorgverzekeraars. In dit schema kan je voor 2024 zien of je zorgverzekeraar deze voorwaarde stelt.
 • Informeer tijdig bij je zorgverzekeraar hiernaar.
 • Je dient zo’n machtiging zelf aan te vragen en ook zelf eventuele aanvullende gegevens aan te leveren aan de zorgverzekeraar.
 • Wanneer je een factuur declareert zonder dat je de vereiste machtiging hebt, zal deze worden afgewezen. Je dient deze dan zelf op te brengen!
 • Ik heb sinds de start van mijn praktijk nog niet meegemaakt dat een aanvraag werd afgewezen.

 

 

Kosten van behandeling

 • Vanaf 1 januari 2022 worden in de GGZ de tarieven gerekend volgens het ‘Zorgprestatiemodel’. Meer informatie voor cliënten staat in deze folder. Alle tarieven en procedures van het Zorgprestatiemodel zijn door de overheid vastgesteld.
 • De factuur van Nienke Stienstra wordt uiteraard opgemaakt conform het Zorgprestatiemodel en gerekend wordt met de wettelijke tarieven. De factuur voldoet kortom aan alle eisen van zorgverzekeraars.
 • In het Zorgprestatiemodel wordt elke “zorginhoudelijke interactie” gefactureerd. Met andere woorden, elk contactmoment wordt in rekening gebracht. Een contactmoment kan een gesprek op de praktijk zijn, maar ook een telefonisch gesprek, of b.v. mailcontact.
 • Het tarief van elk contactmoment, b.v. een consult op de praktijk, wordt conform het Zorgprestatiemodel bepaald aan de hand van de duur van het contact en de aard van het contact (diagnostiek of behandeling). Hieronder vind je de tarieven van vrijgevestigde psychiaters in het ZorgPrestatieModel voor 2024.

Nogmaals, afhankelijk van je basisverzekering wordt tot 100% van deze tarieven vergoed.

duur van het consultdiagnostiekbehandeling
0 – 15 min€ 68,02€ 53,11
15 – 30 min€ 116,05€ 94,07
30 – 45 min.€ 188,30€ 157,76
45 – 60 min.€ 261,75€ 223,18
60 – 75 min.€ 301,42€ 265,70
75 – 90 min.€ 367,08€ 326,96
90 – 120. min.€ 450,09€ 399,43
Vanaf 120 min.€ 625,31€ 554,56
kort intercollegiaal overleg < 15 min.€ 25,01
lang intercollegiaal overleg > 15 min.€ 76,35

 

Vergoeding van behandeling

 • GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het maakt dus voor de vergoeding van de factuur niet uit of je een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Uitsluitend je basisverzekering is relevant voor de hoogte van de vergoeding.
 • Nienke Stienstra is ermee gestopt contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Behandeling binnen haar praktijk geldt daarom als ‘niet-gecontracteerde zorg’.
 • De hoogte van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg verschilt per basisverzekering (polis). Sommige polissen vergoeden de factuur volledig (100%), andere vergoeden een deel (tussen de 60-100%). Via deze links vind je voor 2023 en 2024 welke polis welk percentage van de factuur vergoedt bij niet-gecontracteerde zorg. Let op, dit overzicht is samengesteld door psychologen t.b.v. de duidelijkheid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Met name is het de vraag of het wel klopt dat de restitutie-polissen van CZ en IZZ(CZ) 100% vergoeding geven. 
 • Het deel van de factuur dat de verzekeraar niet vergoedt, komt voor de rekening van de cliënt.
 •  Rekenvoorbeeld:
  • Als je basisverzekering 100% van de factuur vergoedt, dan heb je geen kosten aan een gesprek.
  • Bij een vergoeding van 90% kost een behandelgesprek van 60 minuten 25,71 euro.
  • Bij een vergoeding van 80% wordt het 51,42 euro, enzovoort.

  Dit overzicht is samengesteld door vrijgevestigde zorgprofessionals. Het is weliswaar accuraat gebleken, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

 

Betaling van de factuur
De financiële afhandeling van niet-gecontracteerde zorg verloopt anders dan bij gecontracteerde zorg. Nienke Stienstra biedt niet-gecontracteerde zorg. De betaling van de kosten van behandeling verloopt daardoor als volgt:

 • Elke 3 maanden wordt een verzamelfactuur opgesteld. Deze ontvang je per post of per mail thuis.
 • Om vergoeding te ontvangen dien je de factuur zelf te declareren bij je zorgverzekeraar.
 • Het bedrag op de factuur maak je over naar Nienke Stienstra. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur.
 • De termijn voor betaling is 1 maand na ontvangst van de factuur. Zorgverzekeraars storten meestal binnen 10 dagen na declaratie hun vergoeding op je rekening.

 

Annuleren
Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan een gesprek. Voor het het niet nakomen van een afspraak of annulering binnen 24 uur wordt 50 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar.

 

Waarom niet-gecontracteerde GGZ-zorg?
Contract-vrij werken maakt het mogelijk om samen met cliënten te blijven bepalen hoe lang een behandeling duurt. De aandacht kan bovendien gericht bijven op de kwaliteit van de zorg, niet op de administratie. Zie ook een artikel van de consumentenbond hierover, gepubliceerd december 2016 maar onveranderd actueel. Op de website de contractvrije psycholoog.nl kan je meer lezen over de afwegingen van psychiaters en psychologen om niet-gecontracteerd te werken.

 

Wat is het verschil tussen gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg?
Bij gecontracteerde zorg heeft de behandelaar een contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de client. De behandelaar declareert direct bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt vervolgens deze factuur aan de zorgverlener. De client heeft doorgaans geen kosten aan de behandeling, behalve de verrekening van het eigen risico door de zorgverzekeraar. De behandelaar wordt op straffe van boetes gedwongen zijn praktijkvoering te voegen naar de eisen van de zorgverzekeraar. Niet iedereen ervaart deze eisen als een stimulans van de kwaliteit van zorg. Daarbij staan sommige zorgverzekeraars aan de behandelaar slechts enkele kortdurende behandelingen toe per jaar.

Bij niet-gecontracteerde zorg heeft de behandelaar geen contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt declareert zelf de factuur bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt een percentage van de factuur aan de cliënt. Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis van de cliënt. Het deel dat niet wordt vergoed, wordt door de cliënt zelf opgebracht. De factuur wordt door de cliënt zelf betaald aan de behandelaar.

 

Wat is het verschil tussen een natura-, restitutie- of gecombineerde polis?

 • Een polis is ofwel een natura-polis, een restitutie-polis, of een gecombineerde polis.
 • Bij niet-gecontracteerde zorg hangt de hoogte van de vergoeding samen met het type polis. Bij een natura-polis wordt minder vergoed dan bij een restitutie-polis. De hoogte van vergoeding bij een combinatie-polis zit daar tussen in. De hoogte van de vergoeding ligt in alle gevallen tussen de 60-100% van de factuur.
 • Bij gecontracteerde zorg wordt de behandeling doorgaans tot 100% vergoed.

 

Kan ik overstappen naar een polis die de factuur 100% vergoedt?

 • Zorgverzekeraars hebben een aanname-plicht voor aanmelding voor een restitutie-polis.
 • Je kan aan het eind van elk jaar overstappen naar een restitutie-polis die je behandeling geheel vergoedt.

NB: Sommige polissen die 100% van de factuur vergoeden zijn goedkoper dan andere polissen die een lager percentage van de factuur vergoeden.

 

Wordt bij GGZ het eigen risico verrekend? 

 • Het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor GGZ.
 • Het eigen risico in de basisverzekering is 385 euro voor 2022 en 2023.

 

Wat kenmerkt Basis GGZ?

 • De basis GGZ biedt ruimte voor een beperkt aantal sessies, maximaal ongeveer 10.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om te bepalen of hij je verwijst naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

 

Wat kenmerkt Specialistische GGZ?

 • De criteria voor verwijzing naar Specialistische GGZ zijn strenger dan voor verwijzing naar Basis GGZ.
 • Er is geen limiet gesteld aan het aantal sessies van een behandeling in het kader van Specialistische GGZ.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om te bepalen of hij je verwijst naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.
 • Het staat je vrij om met mij te overleggen of je in aanmerking komt voor Specialistische GGZ.

 

Kan ik een reiskostenvergoeding krijgen?
Vergoeding van reiskosten naar onze praktijk valt onder de basisverzekering. Bekijk voor meer informatie deze website van Zorginstituut Nederland.