Ga naar de inhoud

verwijsbrief

Behandeling zonder verwijsbrief
Het is mogelijk om in behandeling te komen zonder verwijsbrief. Echter, je zal dan de behandeling zelf moeten betalen. Dat wil zeggen, zorgverzekeraars hoeven de factuur niet te vergoeden wanneer er geen verwijsbrief is.

 

Behandeling met verwijsbrief
Voor vergoeding vanuit de basisverzekering van Specialistische GGZ is een verwijsbrief vereist.

Via deze link vind je een voorbeeld van een verwijsbrief. Je kan deze uitprinten en meenemen naar je huisarts.

Voorafgaand aan het eerste gesprek kan je de verwijsbrief ingevuld bij mij afleveren, per post opsturen of ingescand naar mij toe mailen.

 

De details tellen
Voor de verwijsbrief gelden specifieke regels.

Een zorgverzekeraar kan eisen dat de cliënt een verwijsbrief opstuurt bij de declaratie. Als er iets op de verwijsbrief kan worden aangemerkt, kan de zorgverzekeraar weigeren uit te keren. De cliënt krijgt dan de behandeling niet vergoed! Weliswaar wordt in de praktijk niet bij elke declaratie door de zorgverzekeraar om een verwijsbrief gevraagd.

Om moeilijkheden te voorkomen, kan maar beter er goed op worden gelet dat de verwijsbrief in orde is.

 

Waaraan dient een verwijsbrief voor Specialistische GGZ te voldoen?
Volgens de eisen dient op een verwijsbrief het volgende te worden vermeld:

  • Er moet duidelijk aangegeven zijn dat wordt verwezen voor Specialistische GGZ.
  • Een specifieke psychische stoornis dan wel een vemoeden daarvan moet worden vermeld.
  • De aanmeldingsdatum op de verwijsbrief moet (maximaal 9 maanden!) liggen voor de datum van het eerste gesprek.
  • Naam en functie van de verwijzer.
  • AGB-code van de verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de client (NAW-gegevens en geboortedatum).